KVH drevo v modulárnych domoch - oplatí sa investovať?

Čo je drevo KVH?

Rastúca popularita modulárnych domov z KVH dreva spôsobuje, že čoraz viac ľudí sa začína zaujímať, čo to vôbec je. Túto skutočnosť možno potvrdiť veľkým počtom dotazov vo vyhľadávači na kľúčové slovo: KVH drevo čo to je. V tejto súvislosti je dôležité vedieť, že KVH drevo je masívne konštrukčné drevo, ktoré spĺňa požiadavky európskej normy EN1912. V dôsledku toho si pri objednávaní KVH dreva môžete byť vždy istí, že pôjde o stavebný materiál so špecifickými vlastnosťami a charakteristikami. Umožňuje to skutočnosť, že tento typ dreva sa vyrába technológiou pozdĺžneho mikrolepenia. Vďaka tomu je možné získať drevené prvky takmer akejkoľvek dĺžky (dokonca až do 13 bežných metrov), pričom sa zachováva ich vysoká pevnosť a rozmerová stabilita. Je potrebné vedieť, že drevo KVH je výrobok s pevnostnou triedou C24 a skutočne nízkym obsahom vlhkosti, ktorý sa v praxi pohybuje okolo 15%. Výsledkom je vysoká trvanlivosť a odolnosť voči mechanickému poškodeniu a poškriabaniu.

KVH drevo a náklady na výstavbu modulárnych domov

Jednou z najčastejšie vyhľadávaných informácií na internete týkajúcich sa dreva KVH je jeho cena, čo potvrdzuje aj popularita zadávania vyhľadávacieho výrazu: KVH wood price do vyhľadávača. Je preto vhodné uvedomiť si skutočnosť, že KVH drevo je drahšie ako štandardné stavebné drevo, čo je ovplyvnené najmä technológiou výroby, ktorá sa v tomto prípade používa. Vyššej cene však zodpovedá kvalita, pretože pri objednávke KVH dreva máte istotu, že pôjde o výrobok s určitými parametrami. Na druhej strane, použitie KVH dreva v konštrukcii celoročné modulárne domy To spôsobuje, že stavby realizované z neho sú drahšie ako stavby tohto typu postavené z klasického konštrukčného dreva. Pri porovnávaní konkrétnych konštrukcií modulárnych domov sa preto oplatí venovať pozornosť typu materiálov a technológii výstavby, ktoré daný výrobca používa. Vyššia cena totiž zvyčajne znamená použitie kvalitnejších materiálov, čoho príkladom je KVH drevo, vďaka ktorému je stavba oveľa pevnejšia a odolnejšia.

Použitie KVH dreva v modulárnych domoch

KVH obkladové drevo je stavebný materiál, ktorý čoraz častejšie používajú renomovaní výrobcovia modulárnych domov. Príkladom je spoločnosť MARKAEKO, ktorá ponúka nielen domy bez povoleniaale aj Modulárne kancelárie. Jej projekty sú založené na drevených rámových konštrukciách KVH, ktoré sa používajú nielen na steny budov, ale aj na strešné väzníky a podkonštrukcie terás a fasád. Vďaka vysokej kvalite a estetickému vzhľadu sa drevo KVH používa aj v modulových domoch vo forme exponovaných konštrukčných prvkov, t. j. rôznych typov nosníkov. V tomto prípade sa používa drevo KVH triedy Si, t. j. vybrané kusy bez sukov a zafarbenia. Ak sa má zakryť inými materiálmi, spravidla sa používa drevo triedy Nsi, ktoré je definované ako neviditeľné. V oboch prípadoch má však drevo KVH rovnakú pevnosť.

Výhody investície do drevených modulárnych domov KVH

Drevostavba KVH je konštrukcia s mnohými výhodami. V prvom rade je to jej trvanlivosť, ktorá vyplýva z toho, že drevo KVH sa vyznačuje nielen vysokou pevnosťou, ale aj nízkou vlhkosťou. V dôsledku toho ide o materiál s nízkou torznou a rozmerovou stabilitou, čo sa prejavuje v jednoduchosti a presnosti spracovania. To všetko znamená, že modulárne domy z KVH dreva môžu vydržať desiatky rokov a slúžiť tak ako viacgeneračné stavby. Nespornou výhodou investície do modulových domov z KVH dreva je aj energetická efektívnosť, ktorá vyplýva z toho, že tento typ stavebného materiálu má veľmi nízky súčiniteľ prechodu tepla. Vďaka tomu spĺňa prísne normy na energetickú hospodárnosť budov, čo sa prejavuje v nízkych prevádzkových nákladoch. Ďalšou výhodou investície do tohto typu riešenia je atraktívny vzhľad KVH dreva, vďaka ktorému ho možno použiť pri projektoch, ktoré obsahujú exponované konštrukčné prvky (vnútorné alebo vonkajšie), aby dodali usporiadaniu ten správny charakter.

Budúcnosť drevostavieb KVH

Množstvo výhod modulárnych drevostavieb KVH spôsobuje, že sa oplatí uvažovať o budúcnosti tohto typu riešenia. Už teraz možno pozorovať rastúcu popularitu používania tejto technológie, čo znamená, že by sa mala časom využívať ešte častejšie. K tomu určite prispeje aj čoraz väčšia dostupnosť KVH dreva, ktoré vyrábajú len autorizovaní výrobcovia, ktorí garantujú jeho parametre, a teda aj kvalitu. Práve vďaka tejto vysokej kvalite sa budúcnosť drevostavieb KVH javí ako veľmi pozitívna, keďže mnohí investori už teraz vnímajú, že investíciou do tohto typu riešenia si môžu zaobstarať dom, ktorý bude slúžiť nielen im, ale aj ich deťom či dokonca ďalším generáciám. Samozrejme, v súčasnosti sú drevostavby KVH drahšie ako modulové domy z bežného konštrukčného dreva, ale keď sa táto technológia stane štandardom, cena by mala byť ešte atraktívnejšia.

Zhrnuté, KVH drevo v modulárnych domoch je stavebný materiál, ktorý zaručuje, že stavba vydrží desaťročia. Preto má zmysel investovať do tohto typu riešenia, ktoré je podporené aj možnosťou dosiahnuť optimálnu energetickú účinnosť.