Zákaznícky servis a zobrazenie modulov:
Jana Kazimierza (Trhové námestie)
34-340 Jeleśnia

 

Korešpondenčná adresa:
Pewel Wielka 570
34-340 Jeleśnia