Koľko stojí údržba modulárneho domu?

Obľuba modulárnych domov je spôsobená predovšetkým ich početnými výhodami, medzi ktoré patria minimálne nízke prevádzkové náklady. Koľko teda stojí údržba modulového domu? Je možné znížiť náklady na nulu? Odpovedáme.

Koľko stojí voda, plyn a elektrina v modulárnom dome?

Zmienka o výhody modulárnych domov Väčšina ich majiteľov určite poukazuje na nízke prevádzkové náklady. Účty teda príliš nezaťažujú domáci rozpočet a bývanie v modulárnom dome je nielen pohodlné, ale aj ekonomicky opodstatnené. Aby sme to potvrdili, stojí za to analyzovať, koľko stojí voda, plyn a elektrina v modulárnom dome. Aká je teda náklady na vodu v modulárnom dome? Na túto otázku je ťažké dať jednoznačnú odpoveď, pretože v tomto prípade veľa závisí od počtu a potrieb obyvateľov. Treba si však uvedomiť, že veľkosť a náklady na spotrebu vody v modulárnom dome sa nelíšia od účtov, ktoré platia majitelia tradičných murovaných budov.

Čo je náklady na plyn v modulárnom dome? Za predpokladu, že sa používa na vykurovanie budovy, veľa v tomto prípade závisí od jej energetických požiadaviek na vykurovanie. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť skutočnosť, že energeticky úsporné modulárne domy vyžadujú na vykurovanie podstatne menej energie ako tradičné murované budovy. Je to spôsobené tým, že modulárna technológia umožňuje obmedziť tepelné straty na minimum a budovy tohto typu sú navrhnuté tak, aby maximálne využívali prírodnú energiu. Umožňuje to umiestnenie budovy voči svetovým stranám, použitie veľkých zasklených plôch a oddelenie funkčných zón). To všetko sa premieta do nižšej spotreby plynu, a teda aj do nižších účtov.

Keďže vieme, od čoho závisia náklady na vodu a plyn v modulárnych budovách, stojí za to zvážiť aj to, aké vysoké môžu byť účty za elektrinu. Preto je dôležité vedieť, že náklady na elektrinu v modulárnom dome závisí od toho, či sa elektrina používa na vykurovanie budovy alebo výlučne na napájanie elektrických spotrebičov. V prvom prípade budú náklady podstatne nižšie ako v prípade tradičných murovaných budov, pretože platí rovnaký princíp ako pri vykurovaní plynom. Ak sa však elektrina používa len na napájanie domácich spotrebičov, účet za modulárny dom bude rovnaký ako za akúkoľvek inú budovu. Bude závisieť len od životného štýlu a potrieb obyvateľov.

Ako znížiť náklady na údržbu modulárneho domu?

Existujú spôsoby, ako znížiť náklady na údržbu modulárneho domu? Samozrejme, že existujú a najdôležitejšie je v tomto prípade vybrať si konštrukciu, ktorá je optimálne prispôsobená potrebám jej obyvateľov. Koniec koncov, dôležitá je veľkosť aj usporiadanie miestností. Čo ešte môže znížiť prevádzkové náklady modulárneho domu? V prvom rade použitie moderných a účinných vykurovacích systémov, ako je napríklad inštalácia poháňaná tepelným čerpadlom. Pri rozhodovaní o tomto type riešenia sa oplatí nainštalovať aj fotovoltický systém, ktorý nielenže zníži prevádzkové náklady tepelného čerpadla, ale pokryje aj potrebu elektrickej energie pre domáce spotrebiče.

Je možné znížiť náklady na nulu?

Modulárne domy sú riešenia, ktoré sú propagované ako energeticky úsporné, a preto ich prevádzka je lacná. Stojí však za úvahu, či je možné úplne náklady na presťahovanie z modulárneho domu. Je to možné, ale musíte ísť ešte o krok ďalej, a to staviť na modulárnu pasívnu budovu. Na rozdiel od energeticky úsporných domov potrebuje pasívna budova na vykurovanie veľmi málo energie (15 kWh/(m2-rok), v dôsledku čoho sa prevádzkové náklady znížia prakticky na nulu. Pasívna budova je ekologický modulárny domaj vďaka využívaniu obnoviteľnej energie, t. j. fotovoltaického zariadenia a solárnych termických kolektorov, ktoré umožňujú ohrev úžitkovej vody. Čo ešte treba urobiť, aby sa prevádzkové náklady modulárneho domu znížili na nulu? V prvom rade zabezpečiť, aby išlo o stavbu vyrobenú z najkvalitnejších materiálov s čo najnižším súčiniteľom prechodu tepla. To sa premietne do zníženého odberu tepla, a tým sa zníži množstvo energie potrebnej na vykurovanie domu.

Ak chcete znížiť prevádzkové náklady modulárneho domu na nulu, treba mať na pamäti aj poplatky za spotrebu vody. Pri používaní vody z vodovodu nie je možné tieto poplatky eliminovať a úspory možno dosiahnuť len využívaním obnoviteľnej energie na ohrev vody. Treba však vedieť, že je možné úplne sa zbaviť poplatkov za vodu, ale to si vyžaduje čerpanie vody z vopred vytvorenej hlbokej studne. Používanie kanalizácie možno nahradiť ekologickým septikom alebo domovou čističkou odpadových vôd.

Pointa je, že náklady na údržbu modulárneho domu závisia od potrieb a životného štýlu jeho obyvateľov a od toho, či ide o energeticky efektívnu alebo pasívnu budovu. Moderné stavebné technológie však znamenajú, že prevádzkové náklady sú výrazne nižšie ako pri tradičných budovách.