energeticky úsporný modulárny dom - ekologický v najlepšom svetle

Energeticky úsporný modulárny dom, teda eko v plnej verzii

Charakteristickým znakom modulárnych domov je energetická efektívnosť, ktorá z nich robí ekologické aj ekonomické riešenia. Aký je dôvod energetickej účinnosti modulárnych domov? Aké riešenia sa v nich oplatí použiť? Tieto a ďalšie otázky sú zodpovedané v tomto článku.

Energetická účinnosť modulárnych domov

Energeticky nenáročné modulové domy vznikajú vďaka použitiu vhodnej technológie alebo použitia vhodných materiálov. Na zníženie energetických strát je dôležitý aj vhodný dizajn. Všetky tieto riešenia znamenajú, že modulárny dom nevyžaduje veľa energie na vykurovanie, a preto je jeho prevádzka lacná a ekologická. Dá sa tiež s istotou povedať, že energetická efektívnosť modulárnych domov je jedným z dôvodov ich rastúcej popularity. Je to spôsobené tým, že spoločnosť sa čoraz viac dostáva do povedomia a venuje pozornosť ako nákladom na stavbu domu, tak aj výdavkom spojeným s jeho prevádzkou. Energetickú účinnosť vyžaduje aj zákon, a preto ju nemožno ignorovať.

Aký je dôvod nižšej spotreby energie?

Určite sa veľa ľudí pýta, čo spôsobuje nižšiu spotrebu energie v modulových domoch. No faktorov je viacero a medzi ne patrí jednak použitá stavebná technológia, použitie kvalitných izolačných materiálov, ale aj vhodný dizajn stavby. Pokiaľ ide o posledný bod, treba poznamenať, že modulárne domy sa zvyčajne vyznačujú kompaktným tvarom. Samozrejme, je to spojené s jednoduchosťou prepravy hotových prvkov alebo ich výroby vo fabrike, no má to obrovský vplyv aj na energetickú hospodárnosť budovy. Kompaktný tvar znamená minimalizáciu povrchu vonkajších stien, a tým zníženie tepelných strát. Ďalším dôležitým aspektom v prípade modulových návrhov domu je oddelenie vhodných funkčných zón v budove a jej správne umiestnenie vo vzťahu k svetovým stranám. Denná zóna, ktorej súčasťou je najčastejšie obývačka, by mala byť situovaná na južnú stranu, čo umožní presvetlenie miestnosti prirodzeným svetlom a vykúrenie vďaka slnečnej energii. Z tohto dôvodu väčšina návrhov modulárnych domov na južnej strane obsahuje veľké zasklenie, ktoré prepúšťa slnečné svetlo do interiéru domu.

Vysoký technologický pokrok zaručuje vyššiu energetickú účinnosť ako tradičné budovy

Je potrebné si uvedomiť, že modulárne domy sú riešenia, ktoré sú technologicky vyspelé. To zaručuje vyššiu energetickú účinnosť ako tradičné budovy. Ako viete, jednotlivé prvky modulárnych domov sa vyrábajú v špecializovaných továrňach, preto sa vyrábajú oveľa presnejšie ako v prípade tradičnej výstavby. Za pozornosť stojí aj fakt, že v modulárnych domoch sa kladie dôraz na moderné riešenia, ktoré zabezpečujú energetickú efektívnosť. Dokonalým príkladom je rekuperácia, teda mechanické vetranie s rekuperáciou tepla. Jeho prevádzkový režim je založený na odstraňovaní vlhkosti a nečistôt z miestností, alebo zároveň na spätnom získavaní tepla z už ohriateho vzduchu. Viac rozdielov medzi modulovými domami a tradičnými stavbami nájdete v článku Modulový alebo murovaný dom – ktorý si vybrať a aké sú rozdiely?

Vysoká tepelná izolácia – nižšie účty za kúrenie

Konštrukcia modulových domov predpokladá vysokú tepelnú izoláciu stien, čo sa premieta do nižších účtov za vykurovanie. Ako sa izolujú modulárne domy? Za zmienku stojí, že v prípade tohto typu budov je izolácia dvojitá, pretože zahŕňa vnútornú izoláciu z minerálnej vlny vo vnútri konštrukcie skeletu a tradičnú vonkajšiu izoláciu z polystyrénu. Prierez steny modulárneho domu vyzerá takto (pri pohľade zvnútra):

- sadrokartón;

- parotesná fólia;

- konštrukcia skeletu vyplnená minerálnou vlnou;

- priedušný film;

- OSB dosky;

- polystyrén;

- omietka (fasáda).

Vďaka tejto konštrukcii sa vonkajšie steny vyznačujú nízkym súčiniteľom prestupu tepla a vykurovanie modulového domu nevyžaduje veľa energie vďaka nízkym tepelným stratám. Vysoká tepelná izolácia si samozrejme vyžaduje správne vetranie, ktoré zaručí odvod vlhkosti z vnútra domu. Mnoho ľudí sa preto rozhodne využiť spomínanú rekuperáciu, ktorá miestnosti nielen odvetrá, ale zabezpečí aj rekuperáciu tepla.

Možnosť inštalácie fotovoltaických panelov a tepelného čerpadla

Je známe, že modulové domy sú energeticky nenáročné, no nie každý vie, že ich možno označiť aj ako pasívne domy. Samozrejme, nie v každom prípade, keďže si to vyžaduje použitie vhodných riešení. Príkladom je vykurovanie tepelným čerpadlom a inštalácia fotovoltaického systému, ktorý ho bude napájať. Ide o riešenie, ktoré sa teší čoraz väčšej obľube, o čom svedčí aj obľúbenosť vyhľadávania na internete pojmov: modulárny dom a tepelné čerpadlo. Samozrejme, treba si uvedomiť, že použitie kombinácie tepelného čerpadla a fotovoltaiky si vyžaduje nemalé investície, no vo výsledku môže byť vykurovanie modulového domu zadarmo. Správne navrhnutá fotovoltaická inštalácia je tiež schopná uspokojiť dopyt po elektrine použitej na iné účely, čo znamená, že účty za elektrinu môžu byť tiež zanedbateľné. Modulový dom a fotovoltické panely je slovné spojenie, ktoré je vo vyhľadávači veľmi obľúbené najmä v čase, keď ceny energií veľmi rýchlo rastú.

Suma sumárum treba povedať, že modulové domy sú energeticky nenáročné, a teda ich výstavba a prevádzka je ekonomická aj ekologická. Samozrejme, dôležitý je aj výber správneho dodávateľa, ktorý zaručí najvyššiu kvalitu.