montované kontajnerové domy vo výstavbe

Modulárny alebo murovaný dom?

Modulové domy sú čoraz viacej volenou alternatívou k murovaným stavbám. Čo ich však robí tak populárnymi a ako sa ich konštrukcia líši od tých, ktoré sú postavené tradičnými metódami? Vysvetľujeme najdôležitejšie rozdiely medzi oboma technológiami a navrhujeme, či je lepšie zvoliť modulový, alebo murovaný dom.

Aké sú základné rozdiely pri stavbe modulového domu?

Modulárna technológia je veľmi populárna v západnej Európe a škandinávskych krajinách, no jej výhody začínajú oceňovať aj v Poľsku. Z modulov možno postaviť celoročné domy, ale aj administratívne budovy, hotely, škôlky a nemocnice. Čím teda montovaný dom vyniká? Názory na stavby postavené touto technológiou naznačujú početné výhody modulových domov, vďaka ktorým sú čoraz vážnejšou konkurenciou pre tradičné stavby.

Rýchlosť výstavby modulových a murovaných domov

Aby ste dostali odpoveď na otázku, či je lepší modulový alebo tradičný dom, treba brať do úvahy okrem iného aj čas realizácie investície. Pri zohľadnení tohto kritéria jednoznačne vedú budovy z prefabrikovaných prvkov. Modulový dom v závislosti od veľkosti použitých technológií môže byť pripravený na použitie v priebehu niekoľkých týždňov od začiatku prác.

Je to možné, pretože 90 % konštrukcie sa vyrába v uzavretom výrobnom závode za kontrolovaných podmienok. Vďaka tomu je možné práce vykonávať bez ohľadu na ročné obdobie a prevládajúce počasie, čím sa znižuje riziko meškania. Nehrozia ani obavy o dostupnosť materiálov – všetky suroviny sú na začiatku realizácie objednané v potrebnom množstve. Moduly sa na stavbu dopravia vo forme hotových prefabrikátov - na mieste investície ich stačí osadiť a uzavrieť prípojné body, po ktorých je možné stavbu uviesť do užívania.

Pri otázke, či zvoliť modulový alebo murovaný dom, je dobré si uvedomiť, že v prípade klasickej technológie je priemerná doba výstavby niekoľko mesiacov, hoci niekedy aj niekoľko rokov. Navyše to môže byť dlhšie, napríklad z dôvodu nedostupnosti potrebných materiálov alebo náročných poveternostných podmienok, ktoré sú často príčinou meškania. Okrem toho je tu aj väčšie riziko chýb pri realizácii a nutnosť častejších návštev staveniska dohliadať na priebeh prác.

Modulárny alebo tradičný dom? Trvanlivosť konštrukcie

Pri rozhodovaní - montovaný dom, alebo murovaný dom - treba brať do úvahy aj odolnosť konštrukcie. V tomto prípade by sa zdalo, že lepším riešením by bola tradičná stavba. Murované domy sú totiž cenené okrem iného aj pre ich trvácnosť, ktorá sa ráta minimálne na desiatky, ak nie stovky rokov. Nedá sa uprieť objektom postaveným z prefabrikovaných prvkov. Modulové domy sú vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, často v súlade s požiadavkami švédskych alebo nemeckých licencií. Investor tak získava istotu odolnosti konštrukcie porovnateľnej s tradičnými stavbami.

Energetická efektívnosť v modulových a tehlových domoch

Medzi hlavné výhody tradičných domov patrí okrem odolnosti aj teplo, ktoré budova postavená touto technológiou poskytuje. Energetická efektívnosť je tiež jednou z hlavných výhod modulárnych domov. V montovaných budovách sú steny dobre izolované, a zároveň tenšie v porovnaní s murovanými budovami s tepelnou izoláciou. Neovplyvňuje izolačné parametre budovy a umožňuje získať viac obytného priestoru.

Navyše v kvalitne vyrobenom modulovom dome je nižšie aj riziko tepelných mostov, teda miest úniku tepla, s ktorými sa často stretávajú investori, ktorí sa rozhodnú pre tradičnú technológiu. Energetická efektívnosť modulových domov sa premieta aj do neskorších prevádzkových nákladov, ktoré môžu byť aj o niekoľko desiatok percent nižšie ako pri murovaných stavbách podobného územia.

Výber projektu modulárneho a tradičného domu

Dôležitým aspektom ovplyvňujúcim výber medzi modulovým domom a murovaným domom je aj voľnosť pri výbere dizajnu stavby. V tomto ohľade je tradičná technológia o niečo flexibilnejšia, čo môže byť rozhodujúce pre investorov, ktorí chcú postaviť zariadenie so zložitejším obrysom.

Modulové domy majú väčšinou jednoduchý pravidelný tvar, ale poskytujú takmer neobmedzené možnosti rozšírenia stavby o nové moduly. Navyše, návrhy prefabrikovaných budov sú čoraz rozmanitejšie. Môžete si vybrať malý modulový dom 35 m2, ale aj väčší, s iným štandardom a štýlom úpravy, čo umožňuje prispôsobiť ich individuálnym potrebám a predstavám investora.

Náklady na výstavbu modulového a murovaného domu

Donedávna boli náklady na výstavbu modulového a tradičného domu porovnateľné. S prudkým rastom cien stavebných materiálov v posledných mesiacoch sa však modulové domy stali lacnejšou alternatívou muriva. Navyše, ako už bolo spomenuté, v prípade domov stavaných tradičnými metódami je ľahšie nájsť chyby, ktoré predražujú celú investíciu. Stavba modulového domu prebieha za kontrolovaných podmienok, takže riziko chýb a tým aj zvyšovania nákladov zostáva minimálne.

Modulárny alebo murovaný dom - aké povolenia sú potrebné?

S nadobudnutím platnosti Poľskej dohody boli zavedené predpisy umožňujúce výstavbu domu so zastavanou plochou do 70 m2 (na obryse) bez povolenia. Doteraz sa domy mohli stavať bez povolenia len vtedy, ak ich zastavaná plocha nepresiahla 35 m2.2 (pozdĺž obrysov). Doteraz domy bez povolenia sa mohli stavať len vtedy, ak ich zastavaná plocha nepresiahla 35 m2.

Chýbajúce povolenie však neznamená nedostatok formalít, hoci sú v skutočnosti obmedzené na minimum. Investor musí byť vlastníkom stavebného pozemku, na ktorom má stavba vyrásť, získať výpis z miestneho územného plánu alebo – v oblastiach bez neho – podmienky zástavby a následne podať ohlásenie stavby. Ak je plocha stavby väčšia ako 70 m2, v zmysle platných predpisov je potrebné získať stavebné povolenie bez ohľadu na materiál, z ktorého je stavba zhotovená.

Zhrnutie - modulový alebo murovaný dom?

Tradičné stavby majú nepochybne množstvo výhod. Pri rozbore jednotlivých aspektov súvisiacich s výstavbou domu však mnohé hovoria v prospech modulárnych stavieb. Kratšia doba realizácie investície, porovnateľná životnosť konštrukcie, energetická efektívnosť a nižšie stavebné a prevádzkové náklady spôsobujú, že modulárna výstavba sa teší stále rastúcej obľube a výstavba domov touto technológiou je predmetom záujmu čoraz väčšej skupiny investorov.